CENÍK

 

Ceník platný od 1. 1. 2023

 

Servis kotle v prvním případě naší návštěvy:                           1300 - 3800,-Kč podle délky činnosti

Servis pravidelně opakovaný:                                                    600- 1500,-Kč totéž

 

Opravy /práce dle priority zákazníka (náš/cizí/udsržované topení, neudržované topení)   490 - 800,-Kč /hod                                                                 

 

 Technické prostředky a jejich použití během servisu / odstraňování montážních závad:

- analyzátor spalin                                                                                                        500,-Kč

- pH topné vody a konduktivita topné vody, tvrdost vody ve vodovodu                    100,-Kč

- čerpadlo na výplach topení a kotle po čištění                                                           500,-Kč

- čerpadlo kyselina                                                                                                        700,-Kč

- měření inhibice v topení                                                                                             100,-Kč

Vysvětlení: opakované servisy u kotlů třídy C jsou v drtivé většině o vizuální kontrole stavu kotle, topení, měření stavu inhibice atd, případně doplňování ochranné chemie. Jsou krátké a rychlé. Není tam většinou drahé měření analyzátorem spalin ani tlaků na trysku, což je již provedeno od prvního našeho servisu. Sem tam je opakujeme kde jo to nutné. U kotlů třídy B (komínových)  je povinnost analyzátor spalin při servisu použít, tam se nedá nic dělat. 

Aby byl zákazník zařazen do automatického obvolávání /upozorňování / plánování = měl prioritu na nejnižší ceny - musí být splněny tyto podmínky:

- termíny určené při našem předchozím zásahu pro servis musí zákazník dodržet - není možné volat třikrát a pokaždé se to odloží, nemluvě pak o následcích na spotřebiči - aneb my víme co na řízení děláme, proč to děláme a kdy to děláme. 

- musí se pracovat na odstranění montážních závad kotlů i topení - nemáme zájem se starat o kotel do jeho "ustarání" k velmi předčasné výměně. Máme i otravy CO na pravidelně servisovaných kotlech naší "konkurencí", máme naprosto zdevastované kotle po pravidelné každoroční takovéto údržbě a toto dělat skutečně nebudeme.

- zákazník musí komunikovat, není možné, aby nereagoval na SMS- e-mail, ani volání - stojí nás to čas a peníze a není z toho žádný výsledek. 

 

Technické prostředky a jejich použití mimo servisy a při opravách na neřešených montážních závadách:

- analyzátor spalin                                                                                                        600,-Kč

- pH topné vody a konduktivita topné vody, tvrdost vody ve vodovodu                    100,-Kč

- čerpadlo na čištění zanesených výměníků - použití D 800                                       800,-Kč

 

Cesta z místa výjezdu službního vozidla včetně nutného pořízení materiálu na konkrétní zakázku ve specializovaných obchodech:                                             

                                                                                                                                         18,-Kč / km

 

Práce při montáži plynových spotřebičů bez předloženého projektu zákazníkem

a s komplikacemi předchozí montáže včetně kouřovodu                                              650,-Kč

Práce při montáži plynových spotřebičů bez předloženého projektu zákazníkem                               

jednoduchá montáž                                                                                                         510,-Kč

Práce při montáži plynových spotřebičů podle projektu                                               440,-Kč

Práce na sedlové střeše bez předepsaného pochůzného chodníčku u komína           1250,-Kč/h

Práce na sedlové střeše                                                                                                   720,-Kč

Práce MaR zapojení, zprovoznění a zkoušky                                                                   640,-Kč