S tímhletím frajerem si nezkoušejte hrát, on to neumí!

Toto téma sice velmi zlehčujeme, ale kdo má něco v hlavě, bude ho z něj mrazit.

Máte doma průtokový ohřívač Karmu nebo jakýkoliv kotel do komína? Máte ho v koupelně nebo kuchyni? Tam, kde bydlíte? Na chodbě nebo jinde, kdy bydlíte a kde se celý den zdržujete? Jste velmi blízko pořádnému průšvihu, který nemusíte vy, nebo vaši blízcí, vůbec rozdýchat.

Máme pro vás novou, takovou veselou, zábavu: sejděte se, nejlépe celá rodina u svého spotřebiče typu B, pusťte ho aby hořel na plné pecky, nejlépe pusťte vodu v koupelně do vany na ohřev, ztichněte a zaposlouchejte se...

Slyšíte?  ...šviiiink, šviiiink, šviiiink... to zubatá si brousí kosu. Myslíte si, že si teď děláme legraci? Dobře se podívejte na ty, kteří jsou fyzicky nejmenší. Na ty se zubatá dívá v případě CO jako první, jsou to Vaši "harčtí kanárci", které měli horníci v dolech. To byly první detektory tohoto smrtelně jedovatého plynu na světě. 

Co to je harcký kanárek? Krásný malý živý ptáček. Neposeda. Skáče v kleci a krásně křičí. Již staří horníci nějak tušili, že CO se váže na červené krvinky a vyvolává otravu organismu tím dříve, čím je organismus menší a má méně krve. A tak někoho napadlo vzít do šachty klec s kanárem a jeden horník kanárka hlídal. Jakmile  kanárek visel na bidýlku hlavou dolů a nevřískal,  všichni horníci z dolu vyjeli jako  francouzská vysokorychlostní železnice, slavná TGV ze stanice Gare de Paris - Nord. 

U spotřebičů třídy A  a B ,(u spotřebičů třídy C je toto nebezpečí rovno nule), tedy těch, které mají obyčejný komín a ne turbo, je reálné nebezpečí otravy kysličníkem uhelnatým - CO - což je smrtelně jedovatý plyn vážící se na červené krvinky živých organismů. Tak reálné, až to není hezké. Čím menší organismus, tím méně má krve a tím rychlejší je účinek CO. Jen VZP, dle návodu na detektorech CO Honeywell, má ročně přes sto tisíc případů otravy CO. Ne těch, co je odvezla RZP, ale všech otrav, i těch později zjištěných. CO je lehčí než vzduch, není cítit ani vidět a člověk ani přes otravu tímto svinstvem svůj stav sám nepozná!!!!

Uvědomte si pro lepší představu, že i tento, tzn. plynový kotel, může "kouřit" do místnosti. Ten jeho kouř ale není ani vidět ani cítit.  V případě návratu spalin do místnosti je v místnosti do tří metrů od spotřebiče při ohřevu teplé vody na výkon 24 kW  do pěti sekund smrtelná dávka CO a toto velmi rychle pokračuje do prostoru. Bez detektoru CO  neexistuje nic, co by člověka varovalo, že je zle. Jakmile je mu špatně a pokud si vůbec uvědomí souvislost, je na únik dost pozdě. Člověk kouř plynového spotřebiče nevidí ani necítí - to je celé. K tomu detektoru něco moc na konci našeho říkání. Můžete být plně při vědomí a stejně tam zůstanete.

Třídy spotřebičů podle přívodu vzduchu a odvodu spalin

Třída A.

Vzduch je ke spotřebiči přiváděn z místnosti, kde je spotřebič umístěn a spaliny jsou opět odváděny do této místnosti - příkladem je sporák. Používejte vždy digestoř k odsávání spalin ven, jinak se přiotrávíte (napapkáte) při každém vaření. A nejen vy. V bytech utěsněných plastovými okny je ovšem digestoř k ničemu, nemá odkud brát vzduch ke svému tahu. Otevřete okna na mikroventilaci. Pozor: toto řešení není normou povoleno, přívod vzduchu musí být neuzavíratelný.

Třída B

Vzduch je ke spotřebiči přiváděn z místnosti, kde je spotřebič umístěn a spaliny jsou odváděny do vnějšího prostoru komínem - ale jen tahem komína. Zásady: přívod vzduchu musí být zespoda, při výměně dveří a oken musí podle zákona vlastník objektu zajistit pro spotřebiče typu B dostatečný přívod vzduchu. Uvědomte si, že smrt z vašeho bytu či domku odchází jen samotným tahem komína = přívod vzduchu a čistota komína. Nijak jinak. Tah komína je kvůli trhání plamene přílišným tahem konstrukcí komína velmi omezený a existuje spousta faktorů, které ho snadno změní na protitah. Takže nyní smrt z vašeho spotřebiče neodchází komínem, ale třeba pod dveřmi vašeho bytu do bytu vedlejšího. Tah komína může existovat jen tehdy, jestliže je přívod vzduchu. 

Třída C

Vzduch je přiváděn zvenku, spaliny jsou odváděny ven. Zhusta má ventilátor - turbo. Je naprosto po této stránce bezpečný. 

Požadavky na prostor místností, kde jsou spotřebiče umístěny

V místnosti, která nemá kubaturu větší než 8m3, nesmí být instalován ani umístěn žádný plynový spotřebič. S jedinou výjimkou popsanou v TPG 704 01 - v podstatě se jedná o kamrlík, kde je jen kotel a vlastní přívod vzduchu. Místnost je od zbytku objektu uzavřena.  Jinak nikdy a nikde, bez výjimek, žádné starší předpisy to nikdy nedovolovaly. To, co máte zhusta doma, je obyčejný hazard montážních firem s vaším zdravím, naprostá ignorace fyzikálních zákonů. Pokud má spotřebič pojistku proti zpětnému toku spalin, musí jeho max výkon v kW odpovídat počtu metrů kubických v místnosti, pokud pojistku nemá, počty kubických metrů místnosti násobte dvěma. Váš průtokový ohřívač v koupelně má dejme tomu 20 kW, nemá spalinovou pojistku, musíte mít tedy v koupelně prostor 40m3. Jinak tam nemá co dělat. Máte takovou koupelnu? 

Proč vlastně? Je to kvůli situaci, kdy se začnou z nějakého, například některého z níže popsaného důvodu, vracet spaliny do místnosti, místo aby odtáhly do komína. Pak prostor rozptýlí koncentraci CO a dá čas osobě, varované detektorem CO, uniknout. Takže čas přežít vám neposkytuje samotný prostor pro rozptyl, ale detektor A prostor. Prostě odejít z kouře můžete, pokud ho není moc a víte o něm. 

Požadavky na přívod vzduchu

Každých 10 kW max výkonu spotřebiče třídy B potřebuje mít přívod vzduchu zespoda u země o průřezu 1 dm3. Jedná se o neuzavíratelný nezakrývatelný atd. otvor, ne o okna a dveře!!! Majitel objektu je povinnen ze zákona při výměně oken a dveří zajistit, aby přívod vzduchu pro spotřebiče zůstal zachován. Platí i pro krby. Bez přívodu vzduchu není tah komína!!!! Přívody vzduchu ve výši přerušovače spalin nebo dokonce nad ním jsou o tom, že přiváděný proud vzduchu zcela určitě nepůjde do spalinové komory někam níž, protože tah komína si ho za určitých atmosférických podmínek klidně stáhne rovnou přes přerušovač do komína. No a spaliny z topeniště se tam už nedostanou a jdou mimo kotel do prostoru... Je to pro lepší představu jakoby se do úzké chodby místo vás dostal někdo jiný z jiného směru a vy tam nemohli. 

Požadavky na odkouření

Odvod spalin i další věci musí být provedeny tak, aby v žádném případě (při všemožných průvanech, venkovním tlaku, teplotě, zavřených oknech, dveřích, otevřených, pouštěné digestoři atd. atd.)  nemohlo dojít k podtlaku většímu než 4 Pa, který může způsobit obrácení tahu komína aneb

- přívod vzduchu zespod a v dostatečném množství

- ventilátory a digestoře musí být nepoužitelné (elektrické zapojení neumožňující je pustit v době činnosti kotle nebo naopak) v době, kdy spotřebič třídy B hoří a je jedno, že hoří např. o pět místností dále než je ventilátor. Nic nebojte, on dokáže ventilátor WC spolehlivě CO přetáhnout přes celý dům pod prahy dveří a o silnější digestoři ani nemluvě. Odpovídá ze zákona majitel objektu. 

- v případě plastových oken a dveří aneb uzavření prostoru nikdy 4Pa test nevyjde. On nevyjde ani v případě obyčejných dveří. V reálu se tento test téměř nedělá, téměř každý spotřebič typu B by musel být navržen poté na odstavení. 

- a nemožnost zajistit nevznik průvanu atd. Podmínky jsou tudíž v praxi nesplnitelné. 

Pokud se teď ptáte, jak je možné, že takové nebezpečné bestie jsou vůbec povoleny do bytů mezi lidi, pak se nás ptáte špatně, netušíme. 

Průšvihové situace

Průvan, digestoř, ventilátor:

obrátí tah komína dovnitř. Zubatá na vás vlítne se vším všudy. Klasika průšvihy jsou plynový spotřebič v koupelně, někdo si napouští vanu, zazvoní zvonek a jiný člen domácnosti jde otevřít. Venku fouká vítr, je určitý tlak, jakmile otevřete dveře, okamžitě tomu co se koupe navalíte CO "rovnou do vany."  Než doplkáte s kamarádkou mezi dveřmi, máte děcko ve vaně po smrti. Ale teda bezbolestné....aspoň...!

Že máte od nás spotřebič vyčištěn a on nechrlí žádné CO? Když se podíváte na lístek z našeho analyzátoru spalin co máte všichni přilepený na protokolu od nás, najdete tam obsah O2 ve spalinách. Když se tento "vzduch" a nízkým obsahem kyslíku vlivem zpětného tahu vrátí zpět do kotle, samozřejmě kotel přidusí. A ten okamžitě  i přes veškerou čistotu kotle vyvine obrovské množstvé CO. Během pár sekund dospělý člověk upadá do bezvědomí. Ani profík neuteče. 

Případ z Ladné: kolega servisák doporučil během chodu ohřívače v koupelně nepoužívat ventilátor na odtah páry z koupelny a vysvětlil všem v domácnosti, jak je to nebezpečné. Cca deset let domácí ventilátor používali až vždy po vykoupání se bez jediného problému. To je to vaše: však se nic nestalo deset roků, co tu býváme! 

Pak si přivedla dcerka domů nápadníka. Ten už z koupelny nevyšel, byl to koupač dne: zapomněli mu totiž říct to o tom ventilátoru. Pan majitel domku i kolega servisák skončili za zabití z nedbalosti před soudem. To jsou ty silné řeči, máme to tak tady dvacet roků a nikdy  nic.... Oni to taky měli ..... Stačilo ten ventilátor v krabičce jen odpojit. Jeden drátek. Sešlo se všechno blbě.

Případ z Vracova: známá si na Velikonoce 2018 pekla koláčky a měla zapnutou digestoř. Protože bylo chladno, topil i trochu kotel. Pak se jí udělalo nějak nevolno, volala mamce a lehla si na postel. Pak už z ní nemohla ani vstát, naštěstí mamka dojela přes tři ulice včas a volala rychlou. Záchranářské kufříky se po vstupu do domku rozeřvaly - CO. 

Kotel každoročně domácí nechávaný servisovat za 400,-Kč (tolik stojí jen super drahá měřící mašina na jedno použití, kterou musí každý servisák mít a bez které nedostane oprávnění to vůbec dělat - ne tak ještě práce a cesta = cena pořádbného servisu nereálná) měl prasklých vlivem špíny v hořácích všech jedenáct lišt hořáku, kterými kotel chrlil mraky CO, ale ono by se pořád nic nestalo. Kotel stál totiž v místnůstce určené jen pro něj s vlastním přívodem vzduchu - jenže nikdo domácí nevysvětlil, že ty dveře do té místnůstky musí být vždy zavřené. No a digestoř a chrlič CO spuštěné za těchto okolností najednou, což se rovněž nesmí, udělaly svoje. Skoro. Soužka Zubatá už měla obtaženo a napřáhnuto, jenže maminka byla proti. Je ale zase hezké mít dvoje narozky ročně, ne?

Schodiště 

Bytovky a paneláky mají schodiště, což je jeden velký komín s obrovským tahem. Ten má nesrovnatelně silnější tah, než mají komíny spotřebičů třídy B umístěné v bytech. Stačí už jen netěsnící vchodové dveře bytu a vhodný průvan na schodišti. Tak snadno otrávíte sousedy nad sebou touto cestou: váš kotel, škvíra pod vchodovými dveřmi, sopouch schodiště a jeho tah nahoru, škvíra pod sousedovými dveřmi, jeho puštěná digestoř, otevřené okno, současně někdo nechá otevřené dveře dole ve vchodu nebo vzduch táhne ze sklepa. Stačí souběh více věcí, tlak, nízká nebo naopak vysoká teplota, vítr, průvan, okno, digestoř, člověk ve špatnou dobu na špatném místě, aby došlo ke stáhnutí spalin z komína do obytných prostor. Dvacet let jakože nic a pak je průšvih. Z hrdinů jsou rázem brečící chudinkové držící se zpocenýma rukama dřevěného šprlení před soudcem a koktající jak oni nevěděli, jak oni mysleli... jak se přece nikdy nic nestalo. 

Mráz: 

ono je sice krásné, že spotřebiče mají pojistku spalin, ale ta reaguje ne na CO, ale na vysokou teplotu vracejícch se spalin, takže ne hned, jak spaliny začnou proudit dovnitř, ale asi za cca 30 vteřin. Proto byla stanovena nějaká kubatura místnosti, kde se tento CO do doby vypnutí kotle touto pojistkou rozptýlí, aby člověka uvnitř CO hned nezabilo. Jenže pokud je venku moc zima nebo je průvan přes komín zpět moc silný, studený vzduch valící se zpět do komína a ochlazující horké spaliny nedovolí pojistce se natolik ohřát, aby vypnula. 

Horko:

klasické koupání se v horkém létě, předvádíme domácím s detektorem CO - analyzátorem spalin po servisu nebo opravě.   Venku je horko a sluníčko silně nahřeje vzduch nahoře v komíně. Tím vytvoří pro tah komína špunt. Po zapálení spotřebiče spaliny vůbec do komína nesměřují, ale okamžitě začnou plnit místnost. Behem pěti vteřin je v místnosti smrtelná koncentrace CO a už utíkáme. Domácí to ovšem sám bez detektoru CO vůbec netuší, nic není cítit. Ti, kterým jsme toto v horku ukazovali, vědí o čem mluvíme. Všichni měli oči jak šprůdláky. 

Prasklý výměník Karem, Wafek a dalších podokenních topidel

Tato topidla mají už svoje roky a dochází u nich dříve nebo později ale každopádně nevyhnutelně k prasknutí plechu výměníku. K provalení starého těsnění mezi oběma tělesy výměníku u některých typů, např Karma B 5-6. Servis například v tuto chvíli - dnes - zjistí všechno v pořádku a bez úniku a "zítra" plech praskne. Nebo vám děcka nacpou něco do výdechu topidla. Tím papírem, že máte servis a bylo vše OK, můžete mávat někomu nad rakví jak chcete. Takže servis a poučení domácího a detektor CO. A stálý respekt ke spotřebiči. 

Pomůže servis?

Rozhodně ne proti všemu, spousta spotřebičů nesplňuje ani základní podmínky pro to, aby fungovala bezpečně tak, jak je namontována. Průvan, digestoř, horko, mráz, nic z toho servis neovlivní. To jsou fyzikální zákony a tah komína ještě k tomu při velmi častém mizerném přívodu vzduchu se obrátí velmi velmi snadno. Teplota venku, teplota uvnitř, tlak, vítr, kombinace otevřených dveří atd atd. dělají ze spotřebičů typu B smrtelně nebezpečné věci. Pomůže jen servis, varování a poslechnutí toho varování. Servisy kolem těchto spotřebičů jsou psány krví, jenže chyba je, že ne krví montážníků samotných. Cizí krev je jaksi netíží. 

K čemu teda servis je? 

Spolehlivě k tomu, aby se cesta pro spaliny vyčistila, aby už kvůli svinstvu ve výměníku nešly někudy jinudy, aby se zjistila těsnost spojů plynového přívodního potrubí, aby spotřebič spaloval pokud možno bez CO. Spolehlivě k tomu, aby vám servisák řekl, jaké konkrétně podmínky nesplňuje váš spotřebič a jak je nebezpečný a na místě vám to ukázal. Aby vysvětlil o co jde a varoval vás osobně. No a pokud nemáte soudnost, tak je to všechno leda tak k tomu, aby se servisák zbavil odpovědnosti, vystavil návrh na odstavení spotřebiče z provozu a zavolal na vás policii. Nic jiného ho totiž před soudem v případě, až tam zůstanete, neuchrání. Servisák má oznamovací povinnost ze zákona, musí oznámit situaci, kdy si domácí nechce nechat říct slušně. Viz § 368 tr. zákoníku nazvaný "neoznámení trestného činu" pravící: Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný spáchal trestný čin...obecného ohrožení (§ 272),.... nebo § 367 Nepřekažení trestného činu, kde se praví: Kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin...zabití (§ 141), těžkého ublížení na zdraví (§ 145),....obecného ohrožení (§ 272)....

Co je to za bordel, proč jsou tyto spotřebiče teda vůbec povoleny?

Výborná otázka zákazníků, neznáme odpověď. Asi loby výrobců. Postavili byste si do domu motor Pragy V3S s výfukem vyvedeným ven? Ne? Ale to je bezpečnější, než ten kotel. Ta Ventra žene spaliny ven nuceně, ale ten kotel třídy B je nežene nijak.  Spotřebiče třídy B v obytných prostorech jsou prostě prasečina platných předpisů. 

Hlásič CO a pozor na něj

Svého času Mladá žumpa dnes a TV Znova nahnala chodce na přechodech pod kola jedoucích aut, prej že tam mají přednost.  Přednost na přechodu má jediná věc a to tramvaj a to před chodcem. Reportáže přitroublých novinářů, že se hlásič CO dá sehnat za pět set ká jsou tím samým nahnáním lidí, tentokrát do plynové komory. 

Hlásič CO sestává z čidla a baterie. Čidlo není věčné a baterie taky ne. Levnější čidla za těch pět set ká jsou klidně po roce nebo třech provozu mrtvá, spotřebič ale bliká že funguje, vy si na nefungujícím střepu vesele měníte baterie... to si tam můžete rovnou pověsit plastového smrťáka s kosou. Kdo si vzpomene, že to má sem-tam otestovat? 

Hlásič CO s akumulátorem a čidlem závislým jedno na druhém vyrábí Honneywell, stojí přes tisícovku a vydrží cca osm až deset let, pak zdechne buď aku nebo čidlo. Spíše však čidlo. Ale dá to vědět, že je po něm. 

Bezproblémový stroj je Honeywell XC-70CS

Co čekat od hlásiče CO

No jestli čekáte, že vám  nikdy nezařve nebo nezabliká nebo opak, nedá se říct jestli ano nebo ne. On vám jenom velmi často ukáže, co jste netušili že se kolem vás děje a varuje vás, abyste prostě ihned vypadli, otevřeli okna atd. Klasická kamna taky kolikrát kouří dovnitř, ale to člověk cítí i vidí a vyvětrá. Hlásič CO je místo dýmu a smradu. Takže hlásič CO je vlastně vaše oko a nos na CO. Prostě jakmile hlásič CO "zadýmí", vypnete kotel nebo ohřívač, vyvětráte a nevzrušeně pokračujete... Má perfektní návod. 

Neděste se, s hlásičem CO jste v klídku, i když si sem tam zařve. Kamna vám taky kouří a nevyšilujete. 

Příklad: namontovali jsme hlásič ke spotřebiči typu B v bytě. Při servisu jsme navodili ty nejhorší možné podmínky, abychom obrátili tah komína. Přes masivní průvan a spotřebič na plné pecky, otevřená okna v různých kombinacích atd. se nám to nepodařilo, CO bylo měřeno stále nula ppm. Za tři dny volala vyděšená nájemnice, že to večer při sprchování, jak to ohřívalo průtokem, řvalo na celé kolo a že běhala před děckama s holou zadelkou po bytě otevírat okna.... a že tam bydlet nebude.

Klííííd. Kotel si zakouřil, no a? Vyvětráte, počkáte, nahodíte to znovu, komín se už ohřál a jede to normálka....

Nezmatkujte, to tam bylo i předtím a jak vám šmakovalo, ani jste to nevěděli. Teda až na ty potíže s dýcháním, játry, různými obtížemi atd. Z každých kamen se prostě někdy kouří, když jsou špatné tahové podmínky. Z plynových to ale není ani vidět ani cítit. 

Pokud bude hlásič zticha po celou dobu své životnosti, máte obrovské štěstí na výbornou montáž odkouření i přívod vzduchu. Toto jednoduché opatření vám může jednoho dne, když se sejde všecko blbě, ale zachránit nejen váš život. 

Bez hlásiče CO máte místo kanárků ... hádejte koho. Ne, domácí mazlíčci to až tak nejsou. O jedno vedle... Když to bylo malé, měli jste to v kolíbce. Ale kuš, pes to tak není! 

 

Praxe s detektory CO:

Přesto, že zákazníky pořádně zaškolíme, co mají dělat, když začne hlásič CO vřískat, tedy že mají být hlavně, kotel kouří, no a co, že mají v klidu ale hned vypadnout z domu, bytu atd,  přesto, že to děláme při každé návštěvě u nich dokola, probíhá poplach zejména u slabšího pohlaví téměř výhradně a vždy takto:

- telefon a roztřeseným hlasem: 

"Pane Selič, co mám dělat, poslůchejte!"

A myslí si asi, že její Nokia 3310 přenese něco jiného, než takové vrzání jako když zlobé relátko na základní desce. Ptám se, co to je za zvuk a dámy:

"No tá krabička!"

"Která krabička, od mýdla?"

"Né, no přece tá u kotla!"

"Myslíte to dálkové ovládání?"

"Nó!"

"Tak to vytáhnite a dejte zpátky, to jsem ještě nezažil takovou závadu..."

"Ale dyž to je slyšet na celý barák a já to nemožu vytáhnůt, to je vysoko! Ani vypnůt to nemožu!"

"Počkejte, vy mluvíte o hlásiči CO? Okamžitě utečte, slyšíte?"

"Ale dyž já to nemožu vypnůt! Ono je to asi pokažené!"

"Vypadnite s tama, nebo si mě nepřejte! Hneď utečte z bytu!" 

"Ježišmarjá, ono na tem svítí velký nápis evakuace, co mám dělat?" 

 

No tak co, tak se nám tam paní vždycky přiotráví...

 

Ještě si někdo myslí, že americké horory jsou přitroublé? Myslíte si, že to dělá jedna panička? Ne, všechny! Do té doby mají ale všichni plno "prsatých řečí", jak mají kotel už jaké roky a nic se jim nikdy nestalo a jak se jim tam dá hlásič, lkají, naříkají, zmatkují, kotel tam nechtějí, bojí se o život, zítra, ale raději ještě dnes, to vážně, ho chtějí vyměnit... já si nedělám legraci!  Ale když se jim to opakuje, že to je nebezpečné, ne, ani obraz, ani zvuk. 

Hahaha. Tak se nám panstvo zasmálo a teď, jak to řeší oni: 

- nevolají, oni si vědí rady! Poslechnout ale neumí stejně.

- koupe se, detektor je jakýsi pokažený, moc řve, veznu ho ze zdi a zavřu nekde do povlečení, kde nebude slyšet... 

- poté se jde koupat dál...

 

Nemáme jediný zákazníky hlášený příklad alarmu, (a my se jich ptáme při servisech, co hlásič) který by zákazník vyřešil jako inteligentní člověk, prostě a jednoduše. Takže vysvětlení buď:

a) jsme blbí a neumíme to vysvětlit a návod je taky blbý, protože ani jeho zákazník nedokáže pochopit

b) zákazník je blbý a nic nechápe

c) alarm je pro nevycvičeného člověka takovým stresem, že přestane jednat racionálně a chová se jako idiot z amerických hororů

 

Aneb co s tím? Pokud kotel nesplňuje z hlediska bezpečnosti do mrtě co má, odstavení z provozu. Žádné debaty ani diskuse.